Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1200369

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ NGUYỆT ẤN Tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và Kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2023)

Ngày 22/04/2024 08:48:00

 

Thực hiện kế hoạch 100 ngày 06/10/2023 của Hội CCB huyện Ngọc Lặc về việc tổng kết 5 phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 -2024 và kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam ngày 06/12/1989- 06/12/2023;

- Hướng dẫn số 21 ngày 07/3/2024 của Hội CCB huyện Ngọc Lặc, Hướng dẫn về việc tổng kết 5 năm phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024 và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam ngày 06/12/1989 - 06/12/2023;

 Thực hiện chương trình công tác toàn khóa của Hội CCB xã Nguyệt Ấn nhiệm kỳ 2022-2027. Thường trực Hội CCB xã xây dựng kế hoạch tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 và kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam

Ngày 19/4/2024 được sự nhất trí của BTV Đảng ủy hội CCB xã Nguyệt Ấn long trong tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và Kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2023).

Về dự chỉ đạo” Cấp huyện có đ/c Trương Văn Hùng - Ủy viên BCH  hội cựu chiến binh Tỉnh Thanh Hóa- CT. Hội CCB huyện Ngọc Lặc.

Về phía lãnh đạo xã có : Đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện – Bí thư Đảng ủy xã Nguyệt Ấn, đ/c Lê Đức Dũng – PBT- Chủ tịch UBND xã, các đ/c Đại diện TT. HĐND- UBND- MTTQ, trưởng các đoàn thể; đại biểu ban liên lạc bộ độ trường sơn;  Quân tình nguyện giúp Lào; Các doanh nghiệp trên địa bàn; Bí thư chi bộ, các chị hội trưởng, hội phó hội cựu chiến binh 15 thôn. Các đại biểu có mặt đông đủ tham gia hội nghị với tinh thần phấn khởi đoàn kết

Tại hội nghị: Đ/c Bùi Thao Trường - Ủy viên BCH đảng bộ - CT. HCCB xã đã thông qua báo cáo  Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và Kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam  (06/12/1989 - 06/12/2023).

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tham gia phát biểu tham luộn sô nổi để xây dựng tổ chức hội ngày một vững mạnh và thực hiện phong trào đạt kết quả cao.

  Đ/c  Trương Văn Hùng - Ủy viên BCH  hội cựu chiến binh Tỉnh Thanh Hóa- CT. Hội CCB huyện Ngọc Lặc và Đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện – Bí thư Đảng ủy xã Nguyệt Ấn đã phát biểu ý kiến chỉ đạo định hướng những nhiệm vụ cần HCCB tiếp tục phát huy thực hiện trong thời gian tới.

Hội nghị đã trao khen thưởng cho các trập thể cá nhân tiêu biểu cho trong thực hiện phong trào

 

 

Với mục đích  tổng kết và đánh giá đúng kết quả và tác dụng của phong trào thi đua của Hội CCB trong 5 năm qua (2019-2024); đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua - khen thưởng trong những năm tới (2024 - 2029); ghi nhận và biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến của phong trào, tạo cơ sở đẩy mạnh Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trong giai đoạn mới.

Kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam nhằm ôn lại quá trình hình thành, phát triển; khẳng định uy tín, vai trò, vị trí, những thành tựu to lớn của Hội CCB Việt Nam. Cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ NGUYỆT ẤN Tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và Kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2023)

Đăng lúc: 22/04/2024 08:48:00 (GMT+7)

 

Thực hiện kế hoạch 100 ngày 06/10/2023 của Hội CCB huyện Ngọc Lặc về việc tổng kết 5 phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 -2024 và kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam ngày 06/12/1989- 06/12/2023;

- Hướng dẫn số 21 ngày 07/3/2024 của Hội CCB huyện Ngọc Lặc, Hướng dẫn về việc tổng kết 5 năm phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024 và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam ngày 06/12/1989 - 06/12/2023;

 Thực hiện chương trình công tác toàn khóa của Hội CCB xã Nguyệt Ấn nhiệm kỳ 2022-2027. Thường trực Hội CCB xã xây dựng kế hoạch tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 và kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam

Ngày 19/4/2024 được sự nhất trí của BTV Đảng ủy hội CCB xã Nguyệt Ấn long trong tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và Kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2023).

Về dự chỉ đạo” Cấp huyện có đ/c Trương Văn Hùng - Ủy viên BCH  hội cựu chiến binh Tỉnh Thanh Hóa- CT. Hội CCB huyện Ngọc Lặc.

Về phía lãnh đạo xã có : Đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện – Bí thư Đảng ủy xã Nguyệt Ấn, đ/c Lê Đức Dũng – PBT- Chủ tịch UBND xã, các đ/c Đại diện TT. HĐND- UBND- MTTQ, trưởng các đoàn thể; đại biểu ban liên lạc bộ độ trường sơn;  Quân tình nguyện giúp Lào; Các doanh nghiệp trên địa bàn; Bí thư chi bộ, các chị hội trưởng, hội phó hội cựu chiến binh 15 thôn. Các đại biểu có mặt đông đủ tham gia hội nghị với tinh thần phấn khởi đoàn kết

Tại hội nghị: Đ/c Bùi Thao Trường - Ủy viên BCH đảng bộ - CT. HCCB xã đã thông qua báo cáo  Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và Kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam  (06/12/1989 - 06/12/2023).

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tham gia phát biểu tham luộn sô nổi để xây dựng tổ chức hội ngày một vững mạnh và thực hiện phong trào đạt kết quả cao.

  Đ/c  Trương Văn Hùng - Ủy viên BCH  hội cựu chiến binh Tỉnh Thanh Hóa- CT. Hội CCB huyện Ngọc Lặc và Đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện – Bí thư Đảng ủy xã Nguyệt Ấn đã phát biểu ý kiến chỉ đạo định hướng những nhiệm vụ cần HCCB tiếp tục phát huy thực hiện trong thời gian tới.

Hội nghị đã trao khen thưởng cho các trập thể cá nhân tiêu biểu cho trong thực hiện phong trào

 

 

Với mục đích  tổng kết và đánh giá đúng kết quả và tác dụng của phong trào thi đua của Hội CCB trong 5 năm qua (2019-2024); đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua - khen thưởng trong những năm tới (2024 - 2029); ghi nhận và biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến của phong trào, tạo cơ sở đẩy mạnh Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trong giai đoạn mới.

Kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam nhằm ôn lại quá trình hình thành, phát triển; khẳng định uy tín, vai trò, vị trí, những thành tựu to lớn của Hội CCB Việt Nam. Cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.

 

công khai TTHC