Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1200369

Danh bà cơ quan xã Nguyệt Ấn

Ngày 31/05/2023 07:33:47

Danh bạ xã Nguyệt Ấn

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ

HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG, TRẠM Y TẾ, 15 THÔN

Họ và tên

Chức vụ  cán bộ, công chức xã

Số điện thoại

Lưu Đình Thường

BT Đảng ủy - CT. HĐND   xã

0917030678

Bùi Minh Tuấn

Phó.BTTĐU xã

0917561449

Lê Đức Dũng

Phó BT- Chủ tịch UBND xã

0336904313

Lê Thị Lan

Phó Chủ tịch HĐ UBND xã

0911634706

Lương Văn Ninh

Phó Chủ tịch UBND xã

0854174151

Lê Văn Tiến

Phó Chủ tịch  UBND xã

0846820592

Hà Thị Hòa

CT UBMT Tổ quốc

0982164572

Bùi Văn Truyền

PCT MTTQ xã , CBTT,TDTT

0388503771

Hà Thị Giang

CT HLH Phụ nữ xã

0384664665

Lê Thị Thúy Diệu

Bí thư Đoàn TN

0347177616

Bùi Thị Dung

Phó Bí Thư ĐTN

0942594583

Bùi Thao Trường

CT hội Cựu chiến binh

0942594583

Bùi Thế Cường

PCT hội Cựu chiến binh

0912038185

Phạm Thị Châu

CT hội Nông dân

0356154744

Đinh Văn Kiên

Trưởng Công an xã

0973824127

Phạm Minh Luật

Công an viên

0915279252

Lê Văn Trinh

Công An viên

0848923822

Văn Đình Hùng

Công An viên

0978456702

Bùi Văn Giáp

Phó CH. BCH QS xã

0349497791

Lê Quý Nam

Công chức Địa Chính

0856337917

Lê Thị Hạnh

Công chức Đại chính xã

0368146198

Ngân Thị Hương

VP Thống kê

0338382138

Đinh Xuân Toàn

VP Thống kê

0888148987

Tống Thị Thanh

Văn hóa xã hội - CTHKH xã

0377181696

Lê Quang Đạt

Chính sách xã hội

0974682542

Lê Thị Minh

Tư pháp hộ tịch

0961744126

Nguyễn Quốc Tuấn

Tư pháp hộ tịch

0916718113

Lê Văn Luật

Văn Thư-CT.CTĐ, PCT.ND

0913533724

Lê Văn  Dũng

CT.HTNXP . CT NCT

0856336831

Nguyễn Định  Dũng

Cán bộ biệt phái TTHTCĐ

0843677567

Hà Văn Dũng

Khuyến nông viên

0367049326

Họ và tên

Trưởng Thôn

Số điện thoại

Bùi Thanh Tâm

Môn Tía 

  

Lê Văn Đông

Làng Pheo

0856336435

Phạm Văn Tuyên

Làng.Mót

0973745485

Lê Văn Nhất

Nguyệt Sơn

 

Lê Văn Lưu

Nguyệt Tân

0375433454

Lê Văn Thành

Nguyệt Trung

0917561096

Lương Văn Tình

 Làng Rềnh

0375554252

Phạm Khắc Phú

Làng Liên Cơ 1 

0827759602

Nguyễn Xuân Sinh

Làng Liên Cơ 

0379406054

Bùi Thế Cường

Làng Minh Thạch

 

Hà Tiến Hành

Làng Nguyệt Bình

0949041700

Bùi Văn Phán

L.àng Nguyệt Tiến

0383833794

Bùi Văn Thành 

Nguyệt Thịnh

0914420362

Quách Công Niên

Nguyệt Thành

0917561906

Bùi Văn Tuyên

Đồng Đang 

 

Họ Và Tên

Hiệu trưởng

Số điện thoại

Lê Thị Bình

Trường THCS 

0918063771

Bùi Thị Ngoan

Trường TH 2

0362807114

nguyễn Quốc Toàn

Trường TH 1

0378686424

Lê Thị Hải Yến

Mầm Non S.Â

0919932036

Đỗ Thị Ngà

Mầm Non N.Â

0373608575

Hồ Văn Cường

Tr. Trạm Y tế

0984644717

 

 

 

  

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ

HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG, TRẠM Y TẾ, 15 THÔN

Họ và tên

Chức vụ  cán bộ, công chức xã

Số điện thoại

Lưu Đình Thường

BT Đảng ủy - CT. HĐND   xã

0917030678

Bùi Minh Tuấn

Phó.BTTĐU xã

0917561449

Lê Đức Dũng

Phó BT- Chủ tịch UBND xã

0336904313

Lê Thị Lan

Phó Chủ tịch HĐ UBND xã

0911634706

Lương Văn Ninh

Phó Chủ tịch UBND xã

0854174151

Lê Văn Tiến

Phó Chủ tịch  UBND xã

0846820592

Hà Thị Hòa

CT UBMT Tổ quốc

0982164572

Bùi Văn Truyền

PCT MTTQ xã , CBTT,TDTT

0388503771

Hà Thị Giang

CT HLH Phụ nữ xã

0384664665

Lê Thị Thúy Diệu

Bí thư Đoàn TN

0347177616

Bùi Thị Dung

Phó Bí Thư ĐTN

0942594583

Bùi Thao Trường

CT hội Cựu chiến binh

0942594583

Bùi Thế Cường

PCT hội Cựu chiến binh

0912038185

Phạm Thị Châu

CT hội Nông dân

0356154744

Đinh Văn Kiên

Trưởng Công an xã

0973824127

Phạm Minh Luật

Công an viên

0915279252

Lê Văn Trinh

Công An viên

0848923822

Văn Đình Hùng

Công An viên

0978456702

Bùi Văn Giáp

Phó CH. BCH QS xã

0349497791

Lê Quý Nam

Công chức Địa Chính

0856337917

Lê Thị Hạnh

Công chức Đại chính xã

0368146198

Ngân Thị Hương

VP Thống kê

0338382138

Đinh Xuân Toàn

VP Thống kê

0888148987

Tống Thị Thanh

Văn hóa xã hội - CTHKH xã

0377181696

Lê Quang Đạt

Chính sách xã hội

0974682542

Lê Thị Minh

Tư pháp hộ tịch

0961744126

Nguyễn Quốc Tuấn

Tư pháp hộ tịch

0916718113

Lê Văn Luật

Văn Thư-CT.CTĐ, PCT.ND

0913533724

Lê Văn  Dũng

CT.HTNXP . CT NCT

0856336831

Nguyễn Định  Dũng

Cán bộ biệt phái TTHTCĐ

0843677567

Hà Văn Dũng

Khuyến nông viên

0367049326

Họ và tên

Trưởng Thôn

Số điện thoại

Bùi Thanh Tâm

Môn Tía 

  

Lê Văn Đông

Làng Pheo

0856336435

Phạm Văn Tuyên

Làng.Mót

0973745485

Lê Văn Nhất

Nguyệt Sơn

 

Lê Văn Lưu

Nguyệt Tân

0375433454

Lê Văn Thành

Nguyệt Trung

0917561096

Lương Văn Tình

 Làng Rềnh

0375554252

Phạm Khắc Phú

Làng Liên Cơ 1 

0827759602

Nguyễn Xuân Sinh

Làng Liên Cơ 

0379406054

Bùi Thế Cường

Làng Minh Thạch

 

Hà Tiến Hành

Làng Nguyệt Bình

0949041700

Bùi Văn Phán

L.àng Nguyệt Tiến

0383833794

Bùi Văn Thành 

Nguyệt Thịnh

0914420362

Quách Công Niên

Nguyệt Thành

0917561906

Bùi Văn Tuyên

Đồng Đang 

 

Họ Và Tên

Hiệu trưởng

Số điện thoại

Lê Thị Bình

Trường THCS 

0918063771

Bùi Thị Ngoan

Trường TH 2

0362807114

nguyễn Quốc Toàn

Trường TH 1

0378686424

Lê Thị Hải Yến

Mầm Non S.Â

0919932036

Đỗ Thị Ngà

Mầm Non N.Â

0373608575

Hồ Văn Cường

Tr. Trạm Y tế

0984644717

 

 

 

  

công khai TTHC