Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1200369

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGUYỆT ẤN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM; PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023; TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGIHJ ĐỊNH 122/202/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 28/07/2023 09:54:00

Thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2023, Sáng ngày 26/7/2023 tại hội trường lớn cơ quan xã UBND xã Nguyệt Ấn tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện nhiệm vụ Kinh tế, Văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ

 

    Về dự chỉ đạo cấp huyện có đ/c Nguyễn  Văn Dũng - Gám đốc dự án huyện - Cán bộ chỉ đạo toàn diện  xã Nguyệt Ấn,  cấp xã có đ/c Lưu Đình thừng -UB.BCH huyện ủy, BT.ĐU. CT.HĐND xã, các đ/c trong TT.ĐU; HĐND. CT, các phó chủ tịch UBND, MTTQ trưởng các đoàn thể CT-XH, cán bộ công chức UBND xã;  hiệu trưởng 5 trường, trưởng trạm y tế xã; trưởng thôn 15 thôn trong xã cùng về dự đông đủ.

SK1.jpg

Đ/c Lê Đức Dũng- CT.UBND xã khai mạc chủ trì hội nghị.Tại hội nghị đã được nghe các đ/c PCT. UBND thông qua 2 bản báo cáo  Sơ kết thực hiện nhiệm vụ Kinh tế, Văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
SK3.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tham gia thảo luận phát biểu ý kiến nhấn mạnh vào nhiệm vụ còn hạn chế, tồn tại và nêu ra các giải pháp thực hiện trong thời  gian tới.

Đ/c Nguyễn Văn Dũng- Cán bộ huyện chỉ đạo toàn diên xã; đã phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.  Hội nghị đã thống nhất cao và kết thức vào 11  giờ cùng ngày

 

 

 

`

 

 

`

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGUYỆT ẤN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM; PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023; TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGIHJ ĐỊNH 122/202/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Đăng lúc: 28/07/2023 09:54:00 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2023, Sáng ngày 26/7/2023 tại hội trường lớn cơ quan xã UBND xã Nguyệt Ấn tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện nhiệm vụ Kinh tế, Văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ

 

    Về dự chỉ đạo cấp huyện có đ/c Nguyễn  Văn Dũng - Gám đốc dự án huyện - Cán bộ chỉ đạo toàn diện  xã Nguyệt Ấn,  cấp xã có đ/c Lưu Đình thừng -UB.BCH huyện ủy, BT.ĐU. CT.HĐND xã, các đ/c trong TT.ĐU; HĐND. CT, các phó chủ tịch UBND, MTTQ trưởng các đoàn thể CT-XH, cán bộ công chức UBND xã;  hiệu trưởng 5 trường, trưởng trạm y tế xã; trưởng thôn 15 thôn trong xã cùng về dự đông đủ.

SK1.jpg

Đ/c Lê Đức Dũng- CT.UBND xã khai mạc chủ trì hội nghị.Tại hội nghị đã được nghe các đ/c PCT. UBND thông qua 2 bản báo cáo  Sơ kết thực hiện nhiệm vụ Kinh tế, Văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
SK3.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tham gia thảo luận phát biểu ý kiến nhấn mạnh vào nhiệm vụ còn hạn chế, tồn tại và nêu ra các giải pháp thực hiện trong thời  gian tới.

Đ/c Nguyễn Văn Dũng- Cán bộ huyện chỉ đạo toàn diên xã; đã phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.  Hội nghị đã thống nhất cao và kết thức vào 11  giờ cùng ngày

 

 

 

`

 

 

`

công khai TTHC