Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1200369

ỦY BAN MTTQ XÃ NGUYỆT ẤN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU KHÓA XI NHIỆM KỲ 2024-2029

Ngày 25/01/2024 05:25:00

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ NGUYỆT ẤN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM XÃ NGUYỆT ẤN LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ (2024-2029)

 

Thực hiện hướng dẫn số 04/HD-MTTQ-BTT ngày 20/09/2023 của Ban thường trực MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Lặc về hướng dẫn một số nội dung tổ chức Đại hội MTTQ cấp cơ sở và Đại hội MTTQ Việt Nam  huyện Ngọc Lặc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2024-2029. Kế hoạch số 12/KH-MTTQ-BTV, ngày  20/9/2023  của Ban thường trực Ủy ban MTTQ  huyện Ngọc Lặc  về việc lãnh đạo  Đại hội Mặt trận tổ quốc cơ sở và Đại  hội, đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Lặc lần thứ XVII  nhiệm kỳ 2024-2029.

Được sự thống nhất của Ban thường vụ Đảng ủy xã Nguyệt Ấn ngày 23;24 tháng 01 năm 2024 Ủy ban MTTQ xã Nguyệt Ấn khóa X đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nguyệt Ấn lần thứ XI nhiệm kỳ 2024-2029.

Về dự chỉ đọa đại hội có các đc: Lưu Đình Thường – UV.BCH đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy- CT.HĐND xã,  Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - PCT.UB.MTTQ  huyện.

 

 

Vể tham dự đại hội có  120 đại biểu trong đó đại biểu chính thức lá 37 đại biểu  cùng về dự đông đủ. Tại đại hội đã bầu ra  được 37 vị vào ủy viên ủy ban MTTQ khóa XI,  tại phiên họp đầu tiên của khóa mới đã bầu ra được chủ tịch, PCT. UVUB . MTTQ xã khóa XI nhiệm kỳ 2024-2029 . Đại hội cũng đã bầu ra đoàn đại biểu tham dự đại hội cấp trên gồm 6 đại biểu và 01 đại biểu dự khuyến.

Đại đội đã kết thức và thành công tốt đẹp theo đúng thời gian kế hoạch chỉ đạo của huyện đề ra. 

  

ỦY BAN MTTQ XÃ NGUYỆT ẤN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU KHÓA XI NHIỆM KỲ 2024-2029

Đăng lúc: 25/01/2024 05:25:00 (GMT+7)

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ NGUYỆT ẤN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM XÃ NGUYỆT ẤN LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ (2024-2029)

 

Thực hiện hướng dẫn số 04/HD-MTTQ-BTT ngày 20/09/2023 của Ban thường trực MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Lặc về hướng dẫn một số nội dung tổ chức Đại hội MTTQ cấp cơ sở và Đại hội MTTQ Việt Nam  huyện Ngọc Lặc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2024-2029. Kế hoạch số 12/KH-MTTQ-BTV, ngày  20/9/2023  của Ban thường trực Ủy ban MTTQ  huyện Ngọc Lặc  về việc lãnh đạo  Đại hội Mặt trận tổ quốc cơ sở và Đại  hội, đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Lặc lần thứ XVII  nhiệm kỳ 2024-2029.

Được sự thống nhất của Ban thường vụ Đảng ủy xã Nguyệt Ấn ngày 23;24 tháng 01 năm 2024 Ủy ban MTTQ xã Nguyệt Ấn khóa X đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nguyệt Ấn lần thứ XI nhiệm kỳ 2024-2029.

Về dự chỉ đọa đại hội có các đc: Lưu Đình Thường – UV.BCH đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy- CT.HĐND xã,  Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - PCT.UB.MTTQ  huyện.

 

 

Vể tham dự đại hội có  120 đại biểu trong đó đại biểu chính thức lá 37 đại biểu  cùng về dự đông đủ. Tại đại hội đã bầu ra  được 37 vị vào ủy viên ủy ban MTTQ khóa XI,  tại phiên họp đầu tiên của khóa mới đã bầu ra được chủ tịch, PCT. UVUB . MTTQ xã khóa XI nhiệm kỳ 2024-2029 . Đại hội cũng đã bầu ra đoàn đại biểu tham dự đại hội cấp trên gồm 6 đại biểu và 01 đại biểu dự khuyến.

Đại đội đã kết thức và thành công tốt đẹp theo đúng thời gian kế hoạch chỉ đạo của huyện đề ra. 

  

công khai TTHC