Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1200369

buổi giao luu bóng đá

Ngày 23/11/2023 14:54:07

vá hồi 16h ngày

 

BAN QLKTCTTL HUYỆN NỌC LẶC

TỔ THUY NÔNG XÃ NGUYỆT ẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIỂU TỔNG HỢP CÁC HỒ CHO THẦU MẶT NƯỚC THẢ CÁ

 

TT

Tên công trình

Địa điểm

Giá cho thầu(đồng)

Ghi chú

1

Hồ Chàng Vàng

Làng Pheo

0

Không giao thầu

2

Hồ Xăm

Làng Xăm

0

Không giao thầu

3

Hồ Minh thạch

Làng Minh Thạch

2 500 000

Xã giao thầu

4

Hồ Nán

Làng nán

2 500 000

Làng giao thầu

5

Hồ Đồi Trảng

Làng Đồng Keo

2 500 000

Làng giao thầu

 

Xác nhận của UBND xã

 

 

 

 

 

NGƯỜI BÁO CÁO

 

BAO CAO THUY LOI THU MUA 2015.docHà Văn Dũng

 

buổi giao luu bóng đá

Đăng lúc: 23/11/2023 14:54:07 (GMT+7)

vá hồi 16h ngày

 

BAN QLKTCTTL HUYỆN NỌC LẶC

TỔ THUY NÔNG XÃ NGUYỆT ẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIỂU TỔNG HỢP CÁC HỒ CHO THẦU MẶT NƯỚC THẢ CÁ

 

TT

Tên công trình

Địa điểm

Giá cho thầu(đồng)

Ghi chú

1

Hồ Chàng Vàng

Làng Pheo

0

Không giao thầu

2

Hồ Xăm

Làng Xăm

0

Không giao thầu

3

Hồ Minh thạch

Làng Minh Thạch

2 500 000

Xã giao thầu

4

Hồ Nán

Làng nán

2 500 000

Làng giao thầu

5

Hồ Đồi Trảng

Làng Đồng Keo

2 500 000

Làng giao thầu

 

Xác nhận của UBND xã

 

 

 

 

 

NGƯỜI BÁO CÁO

 

BAO CAO THUY LOI THU MUA 2015.docHà Văn Dũng

 

công khai TTHC