Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1200369

Triển khai cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023 trên địa bàn huyện.

Ngày 28/02/2023 10:20:00

Thực hiện Công văn số 06/ VHTT của phòng VHTT huyện Ngọc Lặc Về triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023 trên địa bàn huyện.

 

Triển khai cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023 trên địa bàn huyện.

Đăng lúc: 28/02/2023 10:20:00 (GMT+7)

Thực hiện Công văn số 06/ VHTT của phòng VHTT huyện Ngọc Lặc Về triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023 trên địa bàn huyện.

 

công khai TTHC