Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1200369

KỲ HỌP THỨ NĂM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NGUYỆT ẤN KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày 11/01/2023 09:10:21

Ngày 7/01/ 2023 tại hội trường trung tâm văn hóa xã Nguyệt Ấn hội đồng nhân dân xã Khóa XX nhiệm kỳ 2021 -2026 đã tổ chức kỳ họp thứ năm kỳ họp thường niên cuối năm 2022 thành công tốt đẹp.

 Ngày 07/01 năm 2023 Hội đồng nhân dân xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 đẫ tổ chức Kỳ họp thứ Năm kỳ họp thường niên cuối năm 2022, tham dự kỳ họp các đ/c Đại biểu trong tổ đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực; các đ/c lãnh đạo thường trực  Đảng ủy; HĐND; UBND; MTTQ, các đ/c trong ban chấp hành đảng bộ xã; các đ/c đại biểu HĐND xã khóa XX;  trưởng các ban nghành đoàn thể chính trị xã hội xã; các cán bộ công chức chuyên môn UBND, Bí thư; trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận 15 thôn; hiệu trưởng các trường, trường trạm y tế  xã. Đ/c Lưu Đình Thường - UV.BCH Đảng bộ huyện, Bí thứ đảng ủy, CT.HĐND xã khai mạc kỳ họp.ảnh 2.jpg
Tại kỳ họp  các đại biểu đã được nghe  UBND xã báo cáo  tình hình kinh tế - xã hội , quốc phòng an ninh, thu, chi ngân sách năm 2022 nhiệm vụ năm 2023. Nghe thông báo của ủy ban MTTQ xã  tham gia xây dựng chính quyền năm 2022, nhiệm vụ năm 2023, Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của sử tri đến kỳ họp thứ Năm HĐND  xã Nguyệt Án khóa XX, báo cáo thẩm tra của ban kinh tế - xã hội  của HĐND xã;  báo cáo thẩm tra của ban pháp chế HĐND xã; Báo cáo kết quả giải quyết  ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp  thứ Tư HĐND xã, cũng tại  kỳ họp các đại biểu được nghe Tổ đại biểu HĐND  huyện bầu tại khu vực báo cáo kết quả kỳ họp thứ Chín HĐND  huyện Ngọc Lặc. Năm 2022 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của huyện ủy, UBND huyện, sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, sự điều hành linh hoạt của chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của MTTQ, các nghành đoàn thể, cán bộ công chức  chuyên môn UBND; sự đoàn kết tổ chức thực hiện của cấp ủy chi bộ,  ban thôn và nhân dân  trên toàn địa bàn xã, tình hình kinh tế xã hội trên địa bà xã nhìn chung được duy trì phát triển ổn định; Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt;  Quốc phòng an ninh được giũ vững, công tác phònh chống dịch được chỉ đạo quyết liệt, chính sách an sinh xã hội được quan tâm  và bảo đảm, thực hiện tốt công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, các phong trào thi đua chung tay xây nông thôn mới được thực hiện quyết liệt tạo sức lan tỏa thực hiện đồng bộ trong nhân dân. Với tinh thần trách nhiệm và xây dựng, tại kỳ họp đã có nhiều ý kiến thảo luận nhấn mạnh làm  sâu sắc thêm những kết quả đạt được , thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế và kiến nghị đề xuất các giải phpas toần diện trên các lĩnh vực. Kỳ họp  thứ Năm HĐND xã khóa XX đã thành công tốt đẹp các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua 6 Nghị Quyết   để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2023 gồm: Nghị quyết về hoạt động giám sát  của HĐND năm 2023; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023; Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022; năm 2023; Nghị quyết xin điều chỉnh thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023. Nghị quyết phân bổ thu ngân sách nhà nước chi ngân sách địa phương năm 2023.

KỲ HỌP THỨ NĂM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NGUYỆT ẤN KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Đăng lúc: 11/01/2023 09:10:21 (GMT+7)

Ngày 7/01/ 2023 tại hội trường trung tâm văn hóa xã Nguyệt Ấn hội đồng nhân dân xã Khóa XX nhiệm kỳ 2021 -2026 đã tổ chức kỳ họp thứ năm kỳ họp thường niên cuối năm 2022 thành công tốt đẹp.

 Ngày 07/01 năm 2023 Hội đồng nhân dân xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 đẫ tổ chức Kỳ họp thứ Năm kỳ họp thường niên cuối năm 2022, tham dự kỳ họp các đ/c Đại biểu trong tổ đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực; các đ/c lãnh đạo thường trực  Đảng ủy; HĐND; UBND; MTTQ, các đ/c trong ban chấp hành đảng bộ xã; các đ/c đại biểu HĐND xã khóa XX;  trưởng các ban nghành đoàn thể chính trị xã hội xã; các cán bộ công chức chuyên môn UBND, Bí thư; trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận 15 thôn; hiệu trưởng các trường, trường trạm y tế  xã. Đ/c Lưu Đình Thường - UV.BCH Đảng bộ huyện, Bí thứ đảng ủy, CT.HĐND xã khai mạc kỳ họp.ảnh 2.jpg
Tại kỳ họp  các đại biểu đã được nghe  UBND xã báo cáo  tình hình kinh tế - xã hội , quốc phòng an ninh, thu, chi ngân sách năm 2022 nhiệm vụ năm 2023. Nghe thông báo của ủy ban MTTQ xã  tham gia xây dựng chính quyền năm 2022, nhiệm vụ năm 2023, Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của sử tri đến kỳ họp thứ Năm HĐND  xã Nguyệt Án khóa XX, báo cáo thẩm tra của ban kinh tế - xã hội  của HĐND xã;  báo cáo thẩm tra của ban pháp chế HĐND xã; Báo cáo kết quả giải quyết  ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp  thứ Tư HĐND xã, cũng tại  kỳ họp các đại biểu được nghe Tổ đại biểu HĐND  huyện bầu tại khu vực báo cáo kết quả kỳ họp thứ Chín HĐND  huyện Ngọc Lặc. Năm 2022 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của huyện ủy, UBND huyện, sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, sự điều hành linh hoạt của chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của MTTQ, các nghành đoàn thể, cán bộ công chức  chuyên môn UBND; sự đoàn kết tổ chức thực hiện của cấp ủy chi bộ,  ban thôn và nhân dân  trên toàn địa bàn xã, tình hình kinh tế xã hội trên địa bà xã nhìn chung được duy trì phát triển ổn định; Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt;  Quốc phòng an ninh được giũ vững, công tác phònh chống dịch được chỉ đạo quyết liệt, chính sách an sinh xã hội được quan tâm  và bảo đảm, thực hiện tốt công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, các phong trào thi đua chung tay xây nông thôn mới được thực hiện quyết liệt tạo sức lan tỏa thực hiện đồng bộ trong nhân dân. Với tinh thần trách nhiệm và xây dựng, tại kỳ họp đã có nhiều ý kiến thảo luận nhấn mạnh làm  sâu sắc thêm những kết quả đạt được , thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế và kiến nghị đề xuất các giải phpas toần diện trên các lĩnh vực. Kỳ họp  thứ Năm HĐND xã khóa XX đã thành công tốt đẹp các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua 6 Nghị Quyết   để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2023 gồm: Nghị quyết về hoạt động giám sát  của HĐND năm 2023; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023; Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022; năm 2023; Nghị quyết xin điều chỉnh thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023. Nghị quyết phân bổ thu ngân sách nhà nước chi ngân sách địa phương năm 2023.

công khai TTHC