Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1200369

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NGUYỆT ẤN KHÓA XX TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ TƯ.

Ngày 29/07/2022 00:00:00

Ngày 29/7/2022 tại hội trường lớn có quan xã Nguyệt Ấn HĐND xã Nguyệt Ấn khó XX nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức thành công Kỳ họp thứ tư. Về tham dự kỳ họp Cấp huyện có đ/c Lê Bá Ngà - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy dự chỉ đạo. Đ/C. Cao Viết Trường, UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện dự chỉ đạo. Cấp xã có đ/c Lưu Đình Thường . UVBCH huyện, BTĐU-CTHĐND xã Nguyệt Ấn, Đ/c Lê Đức Dũng, UVBTV Đảng ủy, CT.UBND xã, và các đ/c trong BTVĐU- TTHĐND-UBND, MTTQ, trưởng các đoàn thể, cán bộ công chức chuyên môn UBND xã, Hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế, và 23 đ/c Đại biểu HĐND khóa XX về tham dự đồng đủ.

                 Thực hiện chương trình công tác tháng 7 năm 2022. Được sự thống nhất của BTV Đảng ủy xã Nguyệt Ân,  Chiều ngày 27/7/2022, tại hội trường lớn cơ quan xã. HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021 -2026 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ  tư. Về dự chỉ đạo cấp huyện có các đ/c Lê Bá Ngà - UVBTV - CNUBKT huyện ủy; đ/c Cao Viết Trường - UVBTV - PCT.HĐND huyện. Cấp xã có các đ/c Lưu Đình Thường -VUBCH huyện ủy - BTĐU, CTHĐND xã, đ/c Lê Đức Dũng - UBVTV Đảng ủy, CT.UBND, các đ/c trong BTV Đảng ủy, TT.HĐND-UBND-UBMTTQ, trưởng các đoàn thể, công chức chuyên môn UBND, và 23 đại biểu HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 cùng về tham dự đông đủ. 

3.jpg

 

               Tại kỳ họp đã thông qua các báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năn về  nhiệm vụ phát triển kinh tế VHXH, QPAN , nêu ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm, thông qua dự thảo về các chỉ tiêu mục tiêu về thực hiện hoạt động ngân sách, thực hiện chương trình xây dựng NTM xã đạt chuẩn NTM  các tháng còn lại trong năm 2022,   MTTQ xã thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cư tri 9 tổ bầu cử.,CT,UBND xã đã đại diện UBND giải trình các ý kiến của  cử tri trước kỳ họp.Tại kỳ họp đã có 8 ý kiến của các đại biểu hội đồng nhân dân xã khóa XX, chủ yếu về việc cấp quyền sử dụng đất, các hạng mục công trình đầu tư công,  Tại kỳ họp các đại biểu còn được lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đ/c  c Lê Bá Ngà - UVBTV - CNUBKT huyện ủy và kết quả  của Kỳ họp HĐND huyện,  Các đại biểu tham dự đều tán thành các ý kiến giải trình của UBND, các cáo cáo trình trước kỳ họp,   100% các đại biểu HĐND  xã khóa XX đã biểu quyết n thành  Nghị quyết thực hiện các nội dung mục tiêu trong 6 tháng cuối năm 2022.  

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NGUYỆT ẤN KHÓA XX TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ TƯ.

Đăng lúc: 29/07/2022 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 29/7/2022 tại hội trường lớn có quan xã Nguyệt Ấn HĐND xã Nguyệt Ấn khó XX nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức thành công Kỳ họp thứ tư. Về tham dự kỳ họp Cấp huyện có đ/c Lê Bá Ngà - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy dự chỉ đạo. Đ/C. Cao Viết Trường, UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện dự chỉ đạo. Cấp xã có đ/c Lưu Đình Thường . UVBCH huyện, BTĐU-CTHĐND xã Nguyệt Ấn, Đ/c Lê Đức Dũng, UVBTV Đảng ủy, CT.UBND xã, và các đ/c trong BTVĐU- TTHĐND-UBND, MTTQ, trưởng các đoàn thể, cán bộ công chức chuyên môn UBND xã, Hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế, và 23 đ/c Đại biểu HĐND khóa XX về tham dự đồng đủ.

                 Thực hiện chương trình công tác tháng 7 năm 2022. Được sự thống nhất của BTV Đảng ủy xã Nguyệt Ân,  Chiều ngày 27/7/2022, tại hội trường lớn cơ quan xã. HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021 -2026 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ  tư. Về dự chỉ đạo cấp huyện có các đ/c Lê Bá Ngà - UVBTV - CNUBKT huyện ủy; đ/c Cao Viết Trường - UVBTV - PCT.HĐND huyện. Cấp xã có các đ/c Lưu Đình Thường -VUBCH huyện ủy - BTĐU, CTHĐND xã, đ/c Lê Đức Dũng - UBVTV Đảng ủy, CT.UBND, các đ/c trong BTV Đảng ủy, TT.HĐND-UBND-UBMTTQ, trưởng các đoàn thể, công chức chuyên môn UBND, và 23 đại biểu HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 cùng về tham dự đông đủ. 

3.jpg

 

               Tại kỳ họp đã thông qua các báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năn về  nhiệm vụ phát triển kinh tế VHXH, QPAN , nêu ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm, thông qua dự thảo về các chỉ tiêu mục tiêu về thực hiện hoạt động ngân sách, thực hiện chương trình xây dựng NTM xã đạt chuẩn NTM  các tháng còn lại trong năm 2022,   MTTQ xã thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cư tri 9 tổ bầu cử.,CT,UBND xã đã đại diện UBND giải trình các ý kiến của  cử tri trước kỳ họp.Tại kỳ họp đã có 8 ý kiến của các đại biểu hội đồng nhân dân xã khóa XX, chủ yếu về việc cấp quyền sử dụng đất, các hạng mục công trình đầu tư công,  Tại kỳ họp các đại biểu còn được lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đ/c  c Lê Bá Ngà - UVBTV - CNUBKT huyện ủy và kết quả  của Kỳ họp HĐND huyện,  Các đại biểu tham dự đều tán thành các ý kiến giải trình của UBND, các cáo cáo trình trước kỳ họp,   100% các đại biểu HĐND  xã khóa XX đã biểu quyết n thành  Nghị quyết thực hiện các nội dung mục tiêu trong 6 tháng cuối năm 2022.  

 

 

 

 

công khai TTHC