Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1200369

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ NGUYỆT ẤN Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 12,Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 16/06/2023 10:31:38

Thực hiện Luật MTTQ Việt Nam năm 2015; Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày năm 2015; Luật sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Kế hoạch số 09/KH-MTNL, ngày 25/5/2023 của Uỷ ban MTTQ huyện về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 16/6/2023 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Nguyệt Ấn đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện khóaXX, nhiệm kỳ 2021-2026

 

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ NGUYỆT ẤN

Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 12,Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

 1....jpg

         Thực hiện Luật MTTQ Việt Nam năm 2015;  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày năm 2015; Luật sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Kế hoạch số 09/KH-MTNL, ngày 25/5/2023 của Uỷ ban MTTQ huyện về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 16/6/2023 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Nguyệt Ấn đã tổ chức Hội nghị  tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện khóaXX, nhiệm kỳ 2021-2026

 Khai mạc, chủ trì hội nghị Bà: Hà Thị Hòa - CT. UB.MTTQ xã. Thư ký hội nghị ông: Bùi Văn Truyền - PCT.UB.MTTQ xã

 Về phía tổ đại biểu HĐND huyện có Ông: Lưu Đình Thường - UV.BCH huyện ủy, BTĐU.CT.HĐND  xã Nguyệt Ấn, Ông: Lê Văn Thân  - phó ban dân tộc HĐND huyện

Tham dự hội nghị có các đ/c trong TT.Đản ủy, HĐND, UBND, Đại diện công an, quân sự xã, Đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, Đại biểu HĐND xã. Bí thư, trưởng thôn , trưởng ban công tác mặt trận 15 thôn, địa diện trạm y tế và 5 nhà trường trong xã cùng có mặt đông đủ.
1...jpg

Tại hội nghị các đại biểu được nghe ông Lưu Đình Thường đại diện cho tổ đại biểu HĐND  huyện  thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 12 và thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ chín HĐND huyện khóa XX . Ông Lê Văn Thân, tổ đại biểu HĐND huyện thông báo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2023.

Trên cơ sở các báo cáo và nội dung hội nghị các đại biểu đã sôi nổi tham gia phát biểu ý kiến, các nội dung tập trung chủ yếu về cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và về công tác làm đường giap thông trên địa bàn xã.

Ông Lương Văn Ninh - Đại diện UBND xã đã lên phát biểu giải trình làm rõ các ý kiến của cử tri nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã. Ông lưu Đình Thường đại diện tổ địa biểu HĐND huyện đã lên tiếp thu và trả lời ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị.
1......jpg

 Hội nghị đã thống nhất cao với các ý kiến  tiếp thu và trả lời của các đ/c đại biểu HĐND huyện và UBND xã. Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ trong công tác theo dõi, phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri;  góp phần thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp HĐND khóa XX, nhiệm ỳ 2021-2026.Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc của tri của đại biểu HĐND huyện  đã được chuẩn bị chu đáo, thiết thực, hiệu quả .Đ/c  Hà Thị Hòa CT.UB.MTTQ xã đã lên bế mạc và kết thúc hội nghị.

 

 

 

 

 

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ NGUYỆT ẤN Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 12,Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đăng lúc: 16/06/2023 10:31:38 (GMT+7)

Thực hiện Luật MTTQ Việt Nam năm 2015; Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày năm 2015; Luật sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Kế hoạch số 09/KH-MTNL, ngày 25/5/2023 của Uỷ ban MTTQ huyện về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 16/6/2023 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Nguyệt Ấn đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện khóaXX, nhiệm kỳ 2021-2026

 

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ NGUYỆT ẤN

Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 12,Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

 1....jpg

         Thực hiện Luật MTTQ Việt Nam năm 2015;  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày năm 2015; Luật sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Kế hoạch số 09/KH-MTNL, ngày 25/5/2023 của Uỷ ban MTTQ huyện về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 16/6/2023 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Nguyệt Ấn đã tổ chức Hội nghị  tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện khóaXX, nhiệm kỳ 2021-2026

 Khai mạc, chủ trì hội nghị Bà: Hà Thị Hòa - CT. UB.MTTQ xã. Thư ký hội nghị ông: Bùi Văn Truyền - PCT.UB.MTTQ xã

 Về phía tổ đại biểu HĐND huyện có Ông: Lưu Đình Thường - UV.BCH huyện ủy, BTĐU.CT.HĐND  xã Nguyệt Ấn, Ông: Lê Văn Thân  - phó ban dân tộc HĐND huyện

Tham dự hội nghị có các đ/c trong TT.Đản ủy, HĐND, UBND, Đại diện công an, quân sự xã, Đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, Đại biểu HĐND xã. Bí thư, trưởng thôn , trưởng ban công tác mặt trận 15 thôn, địa diện trạm y tế và 5 nhà trường trong xã cùng có mặt đông đủ.
1...jpg

Tại hội nghị các đại biểu được nghe ông Lưu Đình Thường đại diện cho tổ đại biểu HĐND  huyện  thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 12 và thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ chín HĐND huyện khóa XX . Ông Lê Văn Thân, tổ đại biểu HĐND huyện thông báo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2023.

Trên cơ sở các báo cáo và nội dung hội nghị các đại biểu đã sôi nổi tham gia phát biểu ý kiến, các nội dung tập trung chủ yếu về cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và về công tác làm đường giap thông trên địa bàn xã.

Ông Lương Văn Ninh - Đại diện UBND xã đã lên phát biểu giải trình làm rõ các ý kiến của cử tri nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã. Ông lưu Đình Thường đại diện tổ địa biểu HĐND huyện đã lên tiếp thu và trả lời ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị.
1......jpg

 Hội nghị đã thống nhất cao với các ý kiến  tiếp thu và trả lời của các đ/c đại biểu HĐND huyện và UBND xã. Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ trong công tác theo dõi, phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri;  góp phần thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp HĐND khóa XX, nhiệm ỳ 2021-2026.Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc của tri của đại biểu HĐND huyện  đã được chuẩn bị chu đáo, thiết thực, hiệu quả .Đ/c  Hà Thị Hòa CT.UB.MTTQ xã đã lên bế mạc và kết thúc hội nghị.

 

 

 

 

 

công khai TTHC