Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1200369

KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7

Ngày 23/07/2023 09:01:38

Hàng năm, cứ đến ngày 27/7 mỗi người dân Việt Nam lại vô cùng xúc động, tưởng nhớ đến các anh hùng, liệt sỹ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh đã hy sinh xương máu của mình, tô thắm những trang sử vẻ vang của dân tộc vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

  . Toàn dân ta tiếp tục phát huy truyền thống Tương thân, tương ái để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023)

76 năm qua, Đảng, nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách và các chế độ đãi ngộ đối với người có công với cách mạng, thường xuyên được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước, việc chăm lo vật chất và tinh thần cho các gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu, điều đó thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong việc thực hiện truyền thống đạo lý  Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây .

Phát huy truyền thống  Hiếu nghĩa bác ái , thể hiện lòng quý trọng và biết ơn đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, thống nhất tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân, Đảng và nhà nước đã ban hành nhiều chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, trải qua 76 năm, các chính sách đã nhiều lần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước. Kết quả thực hiện cho thấy đến nay cả nước có gần 1,5 triệu người có công và thân nhân của người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; qua rà soát, cơ bản người có công đã được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước; cả nước có gần 9.500 công trình ghi công liệt sỹ, bao gồm đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ. Nhiều công trình trở thành công trình văn hóa, có giá trị về mỹ thuật, giáo dục truyền thống như: Nghĩa trang Điện Biên Phủ, Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Đền liệt sỹ Bến Dược, Khu tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc...

Cùng với nhân dân cả nước, trong những năm qua với sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp và toàn xã hội, công tác tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi, chăm sóc người có công với Cách mạng của xã nhà đã đạt được nhiều thành tích, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công, điển hình như các phong trào: Đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công theo quyết định 22, tổ chức đưa người có công, thân nhân liệt sĩ đi điều dưỡng tập trung theo chế độ; thăm hỏi tặng quà nhân dịp lễ, tết, ốm đau, phúng viếng khi qua đời; thực hiện tốt các chính sách xã hội ưu tiên đối với con liệt sĩ, thương bệnh binh…Đây là những việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhằm động viên, khích lệ kịp thời các đối tượng chính sách, tạo điều kiện để họ tiếp tục cống hiến sức lực của mình cho xã hội như lời Bác Hồ đã từng dạy Thương binh tàn nhưng không phế .

kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021)

Thiết thực kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh - liệt sĩ trong những ngày này toàn Đảng, toàn quân và nhân dân xã Nguyệt Ấn đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023. Phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn của dân tộc, quyết tâm đưa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trở thành một nét đẹp trong đời sống ngày thường của mỗi người. Đền đáp xứng đáng sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh cho cuộc sống hoà bình, tự do, ấm no, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam ngày hôm nay.

 

KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7

Đăng lúc: 23/07/2023 09:01:38 (GMT+7)

Hàng năm, cứ đến ngày 27/7 mỗi người dân Việt Nam lại vô cùng xúc động, tưởng nhớ đến các anh hùng, liệt sỹ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh đã hy sinh xương máu của mình, tô thắm những trang sử vẻ vang của dân tộc vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

  . Toàn dân ta tiếp tục phát huy truyền thống Tương thân, tương ái để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023)

76 năm qua, Đảng, nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách và các chế độ đãi ngộ đối với người có công với cách mạng, thường xuyên được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước, việc chăm lo vật chất và tinh thần cho các gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu, điều đó thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong việc thực hiện truyền thống đạo lý  Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây .

Phát huy truyền thống  Hiếu nghĩa bác ái , thể hiện lòng quý trọng và biết ơn đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, thống nhất tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân, Đảng và nhà nước đã ban hành nhiều chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, trải qua 76 năm, các chính sách đã nhiều lần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước. Kết quả thực hiện cho thấy đến nay cả nước có gần 1,5 triệu người có công và thân nhân của người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; qua rà soát, cơ bản người có công đã được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước; cả nước có gần 9.500 công trình ghi công liệt sỹ, bao gồm đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ. Nhiều công trình trở thành công trình văn hóa, có giá trị về mỹ thuật, giáo dục truyền thống như: Nghĩa trang Điện Biên Phủ, Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Đền liệt sỹ Bến Dược, Khu tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc...

Cùng với nhân dân cả nước, trong những năm qua với sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp và toàn xã hội, công tác tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi, chăm sóc người có công với Cách mạng của xã nhà đã đạt được nhiều thành tích, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công, điển hình như các phong trào: Đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công theo quyết định 22, tổ chức đưa người có công, thân nhân liệt sĩ đi điều dưỡng tập trung theo chế độ; thăm hỏi tặng quà nhân dịp lễ, tết, ốm đau, phúng viếng khi qua đời; thực hiện tốt các chính sách xã hội ưu tiên đối với con liệt sĩ, thương bệnh binh…Đây là những việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhằm động viên, khích lệ kịp thời các đối tượng chính sách, tạo điều kiện để họ tiếp tục cống hiến sức lực của mình cho xã hội như lời Bác Hồ đã từng dạy Thương binh tàn nhưng không phế .

kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021)

Thiết thực kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh - liệt sĩ trong những ngày này toàn Đảng, toàn quân và nhân dân xã Nguyệt Ấn đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023. Phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn của dân tộc, quyết tâm đưa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trở thành một nét đẹp trong đời sống ngày thường của mỗi người. Đền đáp xứng đáng sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh cho cuộc sống hoà bình, tự do, ấm no, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam ngày hôm nay.

 

công khai TTHC