Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1200369

HỘI KHUYẾN HỌC XÃ NGUYỆT ẤN TỔ CHỨC HỘI THI CÁN BỘ, HỘI VIÊN LÀM KHUYẾN HỌC GIỎI LẦN THỨ 3 NĂM 2023

Ngày 26/07/2023 11:03:00

Thực hiện hướng dẫn số 03; HD-HKH ngày 25/5/2023 của hội khuyến học huyện Ngọc Lặc v/v hướng dẫn tổ chức hội thi cán bộ, hội viên hội khuyến học giỏi lần thứ 3 năm 2023. ngày 25/7/2023 hội khuyến học xã Nguyệt ấn đã long trọng tổ chức hội thi : Cán bộ, hội viên làm khuyến học giỏi năm 2023'

- Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên Hội Khuyến học và nhân dân trong xã  những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khuyến học, khuyến tài,   học tập thường xuyên, học tập xuốt đời, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao nhận thức cho mọi người về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài,   học tập thường xuyên, học tập xuốt đời, xây dựng xã hội học tập, trong giai đoạn hiện nay; cổ vũ cán bộ, hội viên Hội Khuyến học các cấp thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

- Thông qua hội thi góp phần củng cố, bồi dưỡng và nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động, kỹ năng, nghiệp vụ công tác KH, KT, XDXHHT của đội ngũ làm công tác khuyến học các cấp. Phát huy vai trò nòng cốt trong việc phối hợp, tham mưu để các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và quần chúng nhân dân quan tâm nhiều hơn đến công tác KH, KT, XDXHHT giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn xã.

- Khuyến học, khuyến tài, học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập (KH, KT, HTTX, HTSĐ, XDXHHT) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Để góp phần nâng cao nhận thức cho mọi người về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của KH, KT, HTTX, HTSĐ, XDXHHT.Kết thúc hội thi ban tổ chức hội thi đã trao 16 giải thưởng cho các đội thi tổng trị giá giải thưởng trên 5.000.000 đổng.

 KH3.jpgKH4.jpgKH2.jpgKH9.jpgKH5.jpgKH7.jpgKH2.jpg

HỘI KHUYẾN HỌC XÃ NGUYỆT ẤN TỔ CHỨC HỘI THI CÁN BỘ, HỘI VIÊN LÀM KHUYẾN HỌC GIỎI LẦN THỨ 3 NĂM 2023

Đăng lúc: 26/07/2023 11:03:00 (GMT+7)

Thực hiện hướng dẫn số 03; HD-HKH ngày 25/5/2023 của hội khuyến học huyện Ngọc Lặc v/v hướng dẫn tổ chức hội thi cán bộ, hội viên hội khuyến học giỏi lần thứ 3 năm 2023. ngày 25/7/2023 hội khuyến học xã Nguyệt ấn đã long trọng tổ chức hội thi : Cán bộ, hội viên làm khuyến học giỏi năm 2023'

- Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên Hội Khuyến học và nhân dân trong xã  những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khuyến học, khuyến tài,   học tập thường xuyên, học tập xuốt đời, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao nhận thức cho mọi người về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài,   học tập thường xuyên, học tập xuốt đời, xây dựng xã hội học tập, trong giai đoạn hiện nay; cổ vũ cán bộ, hội viên Hội Khuyến học các cấp thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

- Thông qua hội thi góp phần củng cố, bồi dưỡng và nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động, kỹ năng, nghiệp vụ công tác KH, KT, XDXHHT của đội ngũ làm công tác khuyến học các cấp. Phát huy vai trò nòng cốt trong việc phối hợp, tham mưu để các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và quần chúng nhân dân quan tâm nhiều hơn đến công tác KH, KT, XDXHHT giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn xã.

- Khuyến học, khuyến tài, học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập (KH, KT, HTTX, HTSĐ, XDXHHT) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Để góp phần nâng cao nhận thức cho mọi người về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của KH, KT, HTTX, HTSĐ, XDXHHT.Kết thúc hội thi ban tổ chức hội thi đã trao 16 giải thưởng cho các đội thi tổng trị giá giải thưởng trên 5.000.000 đổng.

 KH3.jpgKH4.jpgKH2.jpgKH9.jpgKH5.jpgKH7.jpgKH2.jpg

công khai TTHC