Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1200369

BCĐ XÂY DỤNG XÃ HỘI HỌC TẬP XÃ NGUYỆT ẤN TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024.

Ngày 17/10/2023 10:40:00

BCĐ xây dựng xã hội học tập Xã Nguyệt Ấn tổ chức Lễ Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam, khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng năm học 2023-2024

 

 

                      Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-BCĐ ngày 28/9/2023 của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Ngọc Lặc về Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam, Khai giảng trung tâm học tập cộng đồng năm học 2023 - 2024.

Được sự thống nhất của Đảng ủy  UBND xã Nguyệt Ấn, ngày 17/10/2023  BCĐ xây dựng xã hội học tập xã Nguyệt Ấn tổ chức thành công  lễ phát động  Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam, khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng năm học 2023-2024

 - Về dự chỉ đạo buổi lễ có đ/c Lưu Đình Thường – BTĐU. CT.HĐND xã, các đ/c  trong  Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập, Chủ tịch hội Khuyến học xã Nguyệt Ấn.

 - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn; Trưởng Trạm y tế, Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn xã Nguyệt Ấn về tham dự đông đủ.

Tại buổi lễ đã  được nghe bài phát động Tại buổi lễ khai giảng năm học  Đ/c: Lê Đức Dũng - Chủ tịch UBND, trưởng ban XD XHHT xã phát động tuần lễ học tập suốt đời, Đ/c Lê Văn Tiến - PCT UBND – Giám đốc TTHTCĐ xã đọc diễn văn khai giảng năm học mới, diễn văn khai giảng đánh giá kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm HTCĐ năm học 2022– 2023, chỉ ra tồn tại hạn chế cần khắc phục trong năm tới,  được chứng kiến đ/c Bí thư Đảng ủy lên đánh trống khai giảng năm học mới của TTHTCĐ xã.

  Được nghe đ/c chủ tịch hội khuyến học xã thông qua báo cáo truyền thống của hội và biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập, triển khai các  nhiệm vụ trong tâm và mục tiêu phấn đấu để phát triển phong khuyến học khuyến tài trong toàn xã ngày một đồng bộ hơn trú trọng hơn hiệu quả hơn./.

 

 

BCĐ XÂY DỤNG XÃ HỘI HỌC TẬP XÃ NGUYỆT ẤN TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024.

Đăng lúc: 17/10/2023 10:40:00 (GMT+7)

BCĐ xây dựng xã hội học tập Xã Nguyệt Ấn tổ chức Lễ Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam, khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng năm học 2023-2024

 

 

                      Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-BCĐ ngày 28/9/2023 của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Ngọc Lặc về Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam, Khai giảng trung tâm học tập cộng đồng năm học 2023 - 2024.

Được sự thống nhất của Đảng ủy  UBND xã Nguyệt Ấn, ngày 17/10/2023  BCĐ xây dựng xã hội học tập xã Nguyệt Ấn tổ chức thành công  lễ phát động  Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam, khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng năm học 2023-2024

 - Về dự chỉ đạo buổi lễ có đ/c Lưu Đình Thường – BTĐU. CT.HĐND xã, các đ/c  trong  Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập, Chủ tịch hội Khuyến học xã Nguyệt Ấn.

 - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn; Trưởng Trạm y tế, Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn xã Nguyệt Ấn về tham dự đông đủ.

Tại buổi lễ đã  được nghe bài phát động Tại buổi lễ khai giảng năm học  Đ/c: Lê Đức Dũng - Chủ tịch UBND, trưởng ban XD XHHT xã phát động tuần lễ học tập suốt đời, Đ/c Lê Văn Tiến - PCT UBND – Giám đốc TTHTCĐ xã đọc diễn văn khai giảng năm học mới, diễn văn khai giảng đánh giá kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm HTCĐ năm học 2022– 2023, chỉ ra tồn tại hạn chế cần khắc phục trong năm tới,  được chứng kiến đ/c Bí thư Đảng ủy lên đánh trống khai giảng năm học mới của TTHTCĐ xã.

  Được nghe đ/c chủ tịch hội khuyến học xã thông qua báo cáo truyền thống của hội và biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập, triển khai các  nhiệm vụ trong tâm và mục tiêu phấn đấu để phát triển phong khuyến học khuyến tài trong toàn xã ngày một đồng bộ hơn trú trọng hơn hiệu quả hơn./.

 

 

công khai TTHC