Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1200369

KHỐI DÂN VẬN CÔNG AN XÃ NGUYỆT ẤN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN

Ngày 04/11/2022 16:00:00

Thực hiện kế hoạch số 436/KH-CAT-PX03 ngày 14/10/2022 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa ; Kế hoạch số 194/KH-DV-CA ngày 31/10/2022 của Công an huyện Ngọc Lặc về tổ chức lắng nghe ý kiến nhân dân, lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng và góp ý của nhân dân dối với vông an. Sáng nay ngày 4/11/2022. Khối dân vận Công an xã Nguyệt Ấn tổ chức thành công Hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2022.

             Thực hiện kế hoạch số 436/KH-CAT-PX03 ngày 14/10/2022 của Giams đốc Công an tỉnh Thanh Hóa ; Kế hoạch số 194/KH-DV-CA  ngày 31/10/2022 của Công an huyện Ngọc Lạc  về tổ chức lắng nghe ý kiến nhân dân, lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng và góp ý của nhân dân  dối với vông an. Sáng nay ngày 4/11/2022.  Khối dân vận Công an xã Nguyệt Ấn tổ chức thành công hội nghị  "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2022 .

  Công an.jpg
               Đồng chủ trì hội nghị có Trưởng ban dân vận xã  và trưởng công an xã . Dự chỉ đạo hội nghị Cấp huyện có đ/c Triệu Văn Bình - Phó trưởng Công an huyện; Cấp xã có đ/c: Lưu Đình Thường - UV.BCH Đảng bộ huyện, BTĐU, CT.HĐND xã. tham  dự có các Đ/c  trong BTV. ĐU;  HĐND;   UBND;  MTTQ , Trưởng các tổ chức chính  trị xã hội xã; Cấp thôn có các đ/c Bí thư CB. Trưỏng  thôn, Công an viên, thôn đội trưởng, người có uy tín thôn, hội  người cao tuổi, hội phụ nữ tham dự đông đủ. 
               Tại hội nghị đã được nghe Đ/c Đinh Văn Kiên trưởng công an xã báo cáo  tình hình kết quả  đảm bảo ANTT  trên địa bàn  xã năm 2022; báo cáo giải trình kết quả giải quyết các vấn đề , vụ việc mà nhân dân trong xã đõ góp ý, phản ánh kiến nghị,  Các đại biểu tham dự hội nghị đã sôi nổi có ý kiến về các hoạt động đảm bảo  An ninh trật tự  trên địa bàn xã. đồng tình, hài lòng với  quan điểm Từ khi có bộ máy công an chính quy về công tác tại xã tình hính an ninh trật tự trên địa bàn xã được giữ vững ổn định, không có vụ trọng án xẩy ra.  Đ/c trưởng công an xã đã tiếp thu ý kiến  và nêu rõ phương hướng  nhiệm vụ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn xã trong thiờ gian tới. Hội nghị đã kết thưc và thành công tốt đẹp./ 
C.an.jpg
Ca3.jpgCA.1.jpg

KHỐI DÂN VẬN CÔNG AN XÃ NGUYỆT ẤN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN

Đăng lúc: 04/11/2022 16:00:00 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 436/KH-CAT-PX03 ngày 14/10/2022 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa ; Kế hoạch số 194/KH-DV-CA ngày 31/10/2022 của Công an huyện Ngọc Lặc về tổ chức lắng nghe ý kiến nhân dân, lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng và góp ý của nhân dân dối với vông an. Sáng nay ngày 4/11/2022. Khối dân vận Công an xã Nguyệt Ấn tổ chức thành công Hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2022.

             Thực hiện kế hoạch số 436/KH-CAT-PX03 ngày 14/10/2022 của Giams đốc Công an tỉnh Thanh Hóa ; Kế hoạch số 194/KH-DV-CA  ngày 31/10/2022 của Công an huyện Ngọc Lạc  về tổ chức lắng nghe ý kiến nhân dân, lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng và góp ý của nhân dân  dối với vông an. Sáng nay ngày 4/11/2022.  Khối dân vận Công an xã Nguyệt Ấn tổ chức thành công hội nghị  "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2022 .

  Công an.jpg
               Đồng chủ trì hội nghị có Trưởng ban dân vận xã  và trưởng công an xã . Dự chỉ đạo hội nghị Cấp huyện có đ/c Triệu Văn Bình - Phó trưởng Công an huyện; Cấp xã có đ/c: Lưu Đình Thường - UV.BCH Đảng bộ huyện, BTĐU, CT.HĐND xã. tham  dự có các Đ/c  trong BTV. ĐU;  HĐND;   UBND;  MTTQ , Trưởng các tổ chức chính  trị xã hội xã; Cấp thôn có các đ/c Bí thư CB. Trưỏng  thôn, Công an viên, thôn đội trưởng, người có uy tín thôn, hội  người cao tuổi, hội phụ nữ tham dự đông đủ. 
               Tại hội nghị đã được nghe Đ/c Đinh Văn Kiên trưởng công an xã báo cáo  tình hình kết quả  đảm bảo ANTT  trên địa bàn  xã năm 2022; báo cáo giải trình kết quả giải quyết các vấn đề , vụ việc mà nhân dân trong xã đõ góp ý, phản ánh kiến nghị,  Các đại biểu tham dự hội nghị đã sôi nổi có ý kiến về các hoạt động đảm bảo  An ninh trật tự  trên địa bàn xã. đồng tình, hài lòng với  quan điểm Từ khi có bộ máy công an chính quy về công tác tại xã tình hính an ninh trật tự trên địa bàn xã được giữ vững ổn định, không có vụ trọng án xẩy ra.  Đ/c trưởng công an xã đã tiếp thu ý kiến  và nêu rõ phương hướng  nhiệm vụ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn xã trong thiờ gian tới. Hội nghị đã kết thưc và thành công tốt đẹp./ 
C.an.jpg
Ca3.jpgCA.1.jpg

công khai TTHC